BOSCH Building Integration System (BIS)

Software per Integrimin e Sistemeve te Sigurise

BIS (Building Integration System), nje sistem per ndertimin dhe menaxhimin e integruar të sistemeve te sigurise ne nje platforme te vetme .


Per me shume

ICOM IDAS Communication Systems

Ure lidhese midis sistemeve analoge dhe dixhitale

ICOM IDAS ofron nje zgjidhje te plote dixhitale te radiove dore, radio mobile, network interface, sistemeve te kominukimit remote dhe pajisjeve te ndryshme te radiokomunikimit.


Per me shume

SISTEME VIDEO
DETAJE
Sistemet tona video perfshijne nje larmi produktesh si kamera IP, kamera analoge, regjistrues, etj. Klikoni faqen e produkteve per me shume.
SISTEME ALARMI
DETAJE
Sistemet tona te alarmit (intrusion) perfshijne nje larmi produktesh si detektore dhe panele kontrolli nga kompani te mirenjohura. Klikoni faqen e produkteve per me shume.
SISTEME ALARM ZJARRI
DETAJE
Nje shumellojshmeri produktesh te sigurta dhe te besueshme, vizuale dhe audio qe mund te aktivizohen nga detektore tymi ose zjarri. Klikoni faqen e produkteve per me shume.
SISTEME AKSES KONTROLLI
DETAJE
Sistemet tona te akses kontrollit perfshijne nje larmi produktesh si lexues dhe karta, module kontrolli, kontakte magnetike,etj. Klikoni faqen e produkteve per me shume.
SISTEME AUTOMATIZIMI
DETAJE
Ne ofrojmë nje larmi produktesh per sistemet e automatizimit per nje ambjent te sigurte dhe te kontrolluar ne mjedise te ndryshme. Klikoni faqen e produkteve per me shume.
SISTEME LANDMOBILE
DETAJE
Sistemet tona landmobile te komunikimit perfshijnje nje larmi produktesh te kompanise ICOM si ICOM IDAS e me shume. Klikoni faqen e produkteve per me shume detaje.
KOMUNIKIMI DETARE
DETAJE
Sisteme tona te kominikimit detar perbehen nga nje larmi produktesh te kompanise ICOM si ICOM AIS, ICOM CommandMic, etj. Klikoni faqen e produkteve per me shume detaje.
SISTEME RADIO AMATOR
DETAJE
Ne ofrojme nje larmi produktesh radio amator te kompanise ICOM si ICOM Handheld, ICOM Mobile, ICOM HF etj. Klikoni faqen e produkteve per me shume informacione.
KOMUNIKIMI AJROR
DETAJE
Sistemet tona te komunikimit ajror perbehen nga nje larmi produktesh te kompanise ICOM si ICOM Mobile dhe ICOM Handheld. Klikoni faqen e produkteve per me shume detaje.
NETWORK | ROIP
DETAJE
Ne ofrojme sisteme te ndryshme te kompanise ICOM te projektuara per te rritur mbulimin e komunikimit te nje rrjeti radio. Klikoni faqen e produkteve per me shume detaje.
SISTEME NETWORKING
DETAJE
Ne ofrojme nje shumellojshmeri te produkteve te tilla si switches, rrjete wireless dhe rooters me performance te larte. Klikoni faqen e produkteve per me shume detaje.
PAJISJE DETARE | MARINE
DETAJE
Ne ofrojme nje shumellojshmeri te sistemeve detare te navigimit, te cilat integrojne module te ndryshme duke perfshire radaret detare. Klikoni faqen e produkteve per me shume informacione.
VOIP
DETAJE
Ofrojme siteme te ndryshme VOIP per vendosjen dhe transmetimin e thirrje telefonike mbi nje rrjet IP. Klikoni faqen e produkteve per me shume informacion.
INTEGRATION SOFTWARE
DETAJE
Sisteme integrimi dhe software ne fushen e analizes video, integrimi i sistemeve te sigurise dhe me shume. Klikoni faqen e produkteve per me shume detaje.