Produkte dhe Sherbime

Kompania "AES Communication" eshte prej 24 vitesh e pranishme ne fushen e Sistemeve te Sigurise dhe Sistemeve te Komunikimit. Aktiviteti jone bazohet ne nje larmi sistemesh si: Sistemet Elektronike të Sigurise, Sistemet e Telekomunikacionit, Sistemet e Komunikimit dhe Navigimit Detare. AES Communication, ka realizuar nje numer te madh projektesh te rendesishme ne fushen e Sistemeve te Sigurise dhe te Radio komunikimit te tilla si: Sistemet e Alarmit, Sistemet e Alarmit te Zjarrit, Sistemet Kontroll Access, Sistemet Audio Publike, Sistemet CCTV Video-Survejimi, Sisteme Radio Komunikimi, Sistemet e Navigimit , Sistemet GPS, Sistemet Rrjete Kompjuterike dhe IT.

blank

BUILDING INTEGRATION SYSTEM

Per nje menaxhim te plote te ndermarrjes efikase, ndertimin dhe menaxhimin e integruar të sistemeve te sigurise ne nje platforme te vetme .

Per me shume

  • SISTEME ALARM ZJARRI
  • SISTEME ALARMI (INTRUSION)
  • SISTEME VIDEO SURVEJIM
  • SISTEME AKSES KONTROLLI
  • SISTEME TE NDRYSHME MONITORIMI
KAMERA IP
KONTAKTE
Video kamera dixhitale per mbikqyrje, ne ambjente te jashtme ose te mbrendeshme. Na kontaktoni per me shume informacion.
KAMERA ANALOGE
KONTAKTE
Video kamera me rozolucion te larte te perdorshme ne ambjente te jashtme ose te mbrendeshe. Na kontaktoni per me shume informacion.
REGJISTRUES
KONTAKTE
Nje larmi sistemesh regjistrimi duke perfshire regjistrues IP dhe regjistrues analog (DVR).Na kontaktoni per me shume informacion.
ENKODER/DEKODER
KONTAKTE
Video encoder dhe decoder me rezolucion te larte per sisteme IP ose sisteme analoge. Na kontaktoni per me shume informacion.
DETEKTORE ALARMI
KONTAKTE
Nje larmi sistemesh (intrusion) me performance te larte te pershtashme per pedorime te ndryshme. Na kontaktoni per me shume informacion.
PAJISJE WIRELESS
KONTAKTE
Pajisje wireless te integruare me panel kontrolle per te ofruar zgjidhje sa me te sigurta . Na kontaktoni per me shume informacion.
PANEL KONTROLLE/KEYPADS
KONTAKTE
Sisteme alarmi perfshire panel kontrolle dhe keypads per perdorime te ndryshme (G Series/B Series). Na kontaktoni per me shume informacion.
PRODUKTE ANALOGE
KONTAKTE
Nje larmi produktesh te sigurta, duke filluar nga detektore analog deri ne panele kontrolli. Klikoni Na kontaktoni per me shume informacion.
PRODUKTE TE ADRESUARA
KONTAKTE
Nje larmi produktesh te sigurta, duke filluar nga detektore te adresuar deri ne panele kontrolli. Na kontaktoni per me shume informacion.
PRODUKTE KONVENCIONALE
KONTAKTE
Nje larmi produktesh te sigurta, duke filluar nga detektore konvencionale deri ne panele kontrolli. Na kontaktoni per me shume informacion.
AUDIO EVAKUIM
KONTAKTE
Nje larmi sistemesh audio evakuimi duke perfshire panel kontrolle me cilesi te larte. Na kontaktoni per me shume informacion.
LEXUES DHE KARTA
KONTAKTE
Na kontaktoni per me shume informacion.
MODULE KONTROLLI
KONTAKTE
Na kontaktoni per me shume informacion.
KONTAKTE MAGNETIKE
KONTAKTE
Na kontaktoni per me shume informacion.