Karriera ne AES

Tek AES Communication, ne jemi te pasionuar per te siguruar nje mjedis te pershtatshem dhe sfidues per te punesuarit tane per nje karriere dhe rritje jo vetem profesionale por edhe personale. Portofoli konkurrues i kompensimeve , benefitet dhe programet tona gjitheperfshirese , si dhe mundesite progresive te zhvillimit te karrieres, jane te dizajnuara per te terhequr dhe mbajtur njerez te talentuar dhe te motivuar.

Sektoret e karrieres

Businzes dhe Menaxhim
Teknologji te Informacionit
Inxhinier Elektronike

Kerkesa te pergjithshme

  • Keni 0-2 vite eksperience profesionale.
  • Zoteroni te pakten nje diplome Bachelor
  • Jeni te pasionuar dhe motivuar ndaj teknologjive inovative
  • Zoteroni nje nivel te shkelqyer te Anglishtes dhe Italishtes
  • Keni aftesi te shkelqyera organizative dhe komunikuese

Aplikoni

Aplikimet tuaja do te vleresohen bazuar teresisht ne aftesite tuaja te drejtperdrejta dhe pervojes ne pozicionet per te cilat po aplikoni.

Pozicione ne Biznes dhe Menaxhim

Aktualisht nuk ka pozicione te hapura per fushen e menaxhim biznesit.
Ju mund te na dergoni nje kerkese spontane punesimi ne careers@aescom.net
Ne do te ju kontaktojme se shpejti nese kualifikimet tuaja permbushin kerkesat tona.

Pozicione ne Teknologjine e Informacionit

Aktualisht nuk ka pozicione te hapura ne fushen e teknologjise se informacionit.
Ju mund te na dergoni nje kerkese spontane punesimi ne careers@aescom.net
Ne do te ju kontaktojme se shpejti nese kualifikimet tuaja permbushin kerkesat tona.

Pozicione ne Inxhinieri Elektronike

Aktualisht nuk ka pozicione te hapura per fushen e inxhinierise elektronike
Ju mund te na dergoni nje kerkese spontane punesimi në careers@aescom.net
Ne do te ju kontaktojme se shpejti nese kualifikimet tuaja permbushin kerkesat tona.

Pyetje ne lidhje me pozicionet e hapura apo ne lidhje me kerkesat e pergjithshme? Na kontaktoni permes form kerkeses se meposthme!

Nese ju deshironi te aplikoni per ndonje prej pozicioneve te hapura , ju lutem na dergoni nje e-mail me Kurikulumin / Rezumen tuaj te bashkangjitur ne:careers@aescom.net